Over kindercoaching

Kindercoaching is het professioneel, kortdurend begeleiden van kinderen (en hun ouders) met een bepaalde hulpvraag. Kindercoaching kan ingezet worden wanneer een kind worstelt met emoties zoals bijvoorbeeld (faal)angst, onzekerheid, boosheid, verdriet bij een scheiding of overlijden.

Eigen kwaliteiten inzetten voor positieve verandering

Een kindercoach gaat uit van de situatie die voor het kind actueel is. Zij helpt het kind om de eigen kwaliteiten te ontdekken en in te zetten in het dagelijks leven zodat er een positieve verandering plaatsvindt. Kindercoaching is geen methode die wordt toegepast. Het is een kunst die vraagt om inzicht, bewustwording, kennis, ervaring, overzicht, intuïtie, vaardigheden en visie.

Samen met kind én de ouders

Een kindercoach kijkt mee met het kind én de ouders naar de situatie die op dát moment speelt! Daarbij praat de kindercoach vooral mét het kind en niet alleen óver het kind!

Oplossing- en toekomstgericht

Een kindercoach werkt hierin vooral oplossing- en toekomstgericht, helpt het kind om de eigen kwaliteiten te ontdekken en in te zetten in het dagelijks leven zodat er een positieve verandering plaatsvindt.